Colin Campbell - Navigatör


Colin Campbell

Thomas Colin Campbell Jr föddes 16 maj 1920 av föräldrarna Anna och Thomas Colin Campbell Sr i Genesee County, New York. Hans föräldrar kallade honom Colin, men i övrigt gick han oftast under namnet Tom. Han tog examen från Trinity High School på Manhattan 1937 och fortsatte sin utbildning på Massachusetts Institute of Technology. Parallellt med studierna utbildade han sig till reservofficer. 1941 fick Colin en Science Bachelor's degree i General Engineering. 15 augusti samma år började han som löjtnant i arméflyget.

Han flög med 389th Bombgroup, 566th Bomb Squadron från januari 1943 till februari 1944, då han gjorde sitt 25e och sista reguljära uppdrag. Han var bl a med i den berömda raiden mot oljeraffinaderierna i Ploesti.

De flesta uppdragen flög han med piloten Ben Walsh i B-24:an The Little Gramper.

Colin hade en fästmö som hette Eileen. Han ligger begravd på Östra kyrkogården i Malmö.


På bilden är Campbell stående längst till höger, Walsh stående längst till vänster. Bilden är tagen 13 februari 1944 efter deras sista uppdrag.

Copyright bägge bilderna: © Campbell relatives

Längst upp på sidan