Bilder på monumentetEn bild på Monumentet


Texten på stenen:
Här omkommo den 20 oktober 1944 sex flygare från Amerikas Förenta Stater
De föllo för sitt fosterland, för frihet och rätt i andra världskriget


Texten på stenen:
Captain Truett K. Bullock
Captain Thomas C. Campbell
Lieutenant James Buchanan
Sergeant Donald J. Johnston
Sergeant Oakley J. Ragland
Corporal Earl K. Nore
Monumentet sett från stigen som leder till det
En ladugård som syns från parkeringen, den är 17 meter lång, att jämföra med planet som var cirka 20 meter långt och 30 meter mellan vingspetsarna


Bild från parkeringen där stigen leder in i skogen, ca 225 meter från monumentet

Copyright alla fem bilderna: © Stefan Knutsson

Längst upp på sidan