Bilder på oblatasken


Från de anhöriga till de omkomna skänktes en oblatask till kyrkan i Östad. Anledningen till att de gjorde detta var att när det blev känt att olyckan inträffat ringdes det själaringning för de omkomna i Östad.

Texten på oblatasken: Sex amerikanska krigsmän Tinnett Bullock, Robert Buchanan, Donald Johnston, Thomas Campbell, Kenneth North och Oakley Jackson Ragland störtade i ofredens år 1944 den 20 oktober med ett bombplan vid Östad. Kamrater Hugfäste deras minne med denna gåva till Östads kyrka år 1945.Copyright alla sju bilderna: © Daniel Castor

Längst upp på sidan